Vores handelsbetingelser

Handelsbetingelserne fastlægger de grundlæggende vilkår for handel på Motion Studios’ hjemmeside, www.motionstudios.com.


Kontaktoplysninger:
Virksomheden er: Motion Media ApS
CVR-nr.: 38967045
Adresse: Værkstedvej 47, 2500 Valby


1. Abonnementer og Content pakker
1.1. Motion Studio tilbyder forskellige abonnementer til kunder, der ønsker at abonnere på vores content. Abonnementerne er på 5000 kr, 10.000 kr, 15.000 kr og 20.000 kr, og alle abonnementer har en minimumsbinding på 3 måneder. Kunden kan vælge mellem forskellige pakker, der indeholder forskellige mængder af videoer og billeder.
1.2. Motion Studio tilbyder også en content pakke uden binding, der koster 8.000 kr.
1.3. Videoerne i alle pakker må være op til 2 minutter lange.


2. Fremleje af film/video studier
2.1. Motion Studio tilbyder også fremleje af vores film/video studier. Kunden kan booke studierne til en fast pris. Kunden er ansvarlig for at holde studierne i god stand og rydde op efter brug.
2.3 Såfremt skade på studiets inventar (Herunder møblement, væg, gulv og lignende) og/eller udlejet kamera og udstyr hænder skal personalet hos Motion Media informeres snarest muligt. Bedømmer personalet ud fra efterfølgende besigtigelse, at skade(erne) er grundet uagtsom behandling af studierne opkræves en passende erstatning

3. Optagelsesdage og forberedelse, ved køb af abonnementer
3.1. Kunden har ansvar for at booke optagelsesdage via calendly .
3.2. Kunden er ansvarlig for at være forberedt på optagedagen og have klare ideer til videoindholdet. Motion Studio tager et ekstra gebyr på op til 2000 kr, hvis kunden ikke er forberedt .


4. Betaling og fakturering
4.1. Kunden skal betale for den valgte pakke, abonnement eller studiobooking før optagelsesdagen. Betalingen skal ske via faktura eller online betaling. Hvis betaling ikke er modtaget inden optagelsesdagen, forbeholder Motion Studio sig retten til at aflyse bookingen.


5. Bookede optagedage
5.1Kunden skal selv booke optagedage via calendly og sikre, at optagedagene passer ind i kundens planlægning. Hvis kunden ønsker at ændre eller aflyse en booket optagedag, skal kunden give besked senest 24 timer før optagedagen.
5.2Hvis kunden ikke møder op til en booket optagedag eller aflyser mindre end 24 timer før optagedagen, vil der ikke være mulighed for at booke en ny optagedag uden ekstra gebyr.


6. Fortrolighed og ophavsret
6.1. Kunden skal give Motion Studio skriftlig tilladelse til at bruge og dele videoindholdet, der er optaget under abonnementet eller content pakken, på Motion Studios platforme og sociale medier.
6.2. Kunden bevarer alle ophavsrettigheder til videoindholdet, men Motion Studio har tilladelse til at bruge og dele videoindholdet som beskrevet i 5.1.


7. Ansvar og erstatning
7.1. Motion Studio er ikke ansvarlig for nogen skader eller tab, der måtte opstå i forbindelse med kundens brug af vores tjenester eller faciliteter.
7.2. Kunden skal holde Motion Studio skadesløs for ethvert krav, der op


8. Levering
8.1. Motion Studio leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Motion Studios ordrebekræftelse. Motion Studio har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
8.2. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Motion Studio. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Motion Studio inden 3 arbejdsdage, kan den ikke senere gøres gældende.


9. Forsinket levering
9.1. Hvis Motion Studio forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser, informerer Motion Studio kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen


10 Ændring af handelsbetingelserne
10.1. Motion Studio forbeholder sig retten til at ændre disse handelsbetingelser. Kunden vil blive underrettet om eventuelle ændringer mindst 30 dage før ikrafttrædelse af de nye betingelser


11. Lovvalg og værneting
11.1. Disse handelsbetingelser er underlagt dansk lov.
11.2. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse handelsbetingelser, skal afgøres ved de danske domstole.


Vi beder dig venligst om at læse disse handelsbetingelser grundigt, før du indgår en aftale med Motion Studio. Ved at acceptere disse betingelser accepterer du at være bundet af dem og forpligter dig til at overholde dem.